Starters International Business


Export biedt uw bedrijf nieuwe kansen.

 

U kunt er uw omzet in uw thuisland mee vergroten, maar export kan ook het passende antwoord zijn op de toegenomen concurrentie op de binnenlandse markt.

Export biedt u de gelegenheid om uw risico’s beter spreiden.

 

Als u internationaal handel wilt drijven, vraagt dat echter wel om een gedegen stappenplan.

Hoe gaat u het beste te werk?

Wat zijn uw sterktes?

Welke markten bieden kansen?

En wat moet u doen om die kansen te benutten?

 

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (onderdeel van het ministerie van Buitenlandse Zaken) biedt de helpende hand aan ondernemers die hun product of dienst ook in het buitenland aan de man willen gaan brengen.

Buiten het SIB individuele coachingstraject bestaan er ook nog mogelijkheden voor :

  • Voucher voor deelname aan een meerdaagse uitgaande handelsmissie of een collectieve beursinzending.
  • Voucher voor kenniswerving oftewel voor het inhuren van een internationale jurist, fiscalist of belastingadviseur.
  • Brexit-voucher

Wij informeren u graag hierover.

———————————————————————————————————————————–

Export offers your company new opportunities.

 

You can increase your sales in your home country, but growth can be achieved via export. This could be the appropriate response to the increased competition in the domestic market.

Export offers you the opportunity to better spread your risk.

 

If you want to trade internationally, however, this calls for a thorough roadmap.

How do you best proceed?

What are your strengths?

Which markets offer opportunities?

And what should you do to harness those opportunities?

 

The Netherlands Enterprise Agency (part of the Ministry of Foreign Affairs) offers a helping hand to entrepreneurs that want to bring their product or service to foreign countries.

 

Apart from the SIB individual coaching program, there are also possibilities for:

*Voucher for participation in a multi-day outgoing trading mission or a collective scholarship.
*Voucher for recruitment, or for hiring an international lawyer, tax consultant or tax consultant.

*Voucher Brexit,

We would like to inform you about this.